For English, please scroll down

 

 

Canto Libre Films geeft een stem aan mensen met een verhaal dat gehoord moet worden. Verhalen die onze ogen openen en die ons inspireren. Met persoonlijke en kritische blik laten we een wereld zien die aandacht verdient. In opdracht van veelal stichtingen en onderwijsinstellingen maken we documentaires, voorlichtingsfilms en spotjes voor tv, website of social media.

Films over en met vrouwen die een punt hebben gezet achter een leven met huiselijk geweld. Over mensenrechtenactivisten op het platteland in Latijns Amerika die zichzelf misschien geen mensenrechtenactivist zouden noemen maar het wel zijn. En over Ethiopische gehandicapten die door een empowerment-ontwikkelingsproject hun eigen krachten hebben ontdekt...

Bel of mail voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek en Canto Libre Films licht toe hoe we samen het creatieve proces aangaan waaruit beeldende verhalen ontstaan die de kijker raken. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canto Libre Films gives a voice to people with a story that needs to be heard. Stories that open our eyes and that inspire us. With a personal and critical view we show a world that deserves attention. We make documentary films, educational films, promos for tv, websites or social media, commissioned mainly by NGOs and educational institutions.

Films about women who decided to put a halt to a life with domestic violence. About human rights activists in the countryside of Latin America who would perhaps not even call themselves human rights activists but who actually are. And about Ethiopian handicapped people who found their own power through an empowerment development project.

Please call or mail us for a conversation, and Canto Libre films will explain how we can start a creative process together, and develop visual stories that touch people's hearts. 

 

Canto Libre Films - Audiovisuele producties