Wat Canto Libre Films onder meer kenmerkt, is de nadruk op ervaringsdeskundigheid en op eigen kracht. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, of misschien juist dan, vinden mensen de kracht om door te gaan. Het is van belang om deze processen in beeld te brengen ter inspiratie voor anderen. Werkelijke interesse in mensen maakt dat wie gefilmd wordt door Canto Libre Films zich gezien en gehoord voelt, en zelf de regie over zijn of haar verhaal houdt.

 

Foto: Sanne te Pas

 

What distinguishes Canto Libre Films is its focus on experience expertise and empowerment. Even under the most difficult circumstances, or perhaps exactly then, people find power to go on. It is important to show these processes to inspire others. Authentic interest in people makes that who is filmed by Canto Libre Films feels seen and heard, and is the director of his or her own story.

Canto Libre Films - Audiovisuele producties