De aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, vormt een specialisatiegebied van Canto Libre Films. Zes jaar werkervaring op het gebied van coaching en clientenparticipatie in de vrouwenopvang, en daarnaast een aantal jaren onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland en Midden Amerika maken dat ik goed geinformeerd ben over deze onderwerpen, en beschik over een flink netwerk waaronder zowel wetenschappers, professionals als ook veel kritische ervaringsdeskundigen. Vrouwenrechten, kinderrechten en participatie staan centraal.

 

 

Foto: Sanne te Pas

 

Advocacy to fight violence against women, domestic violence and child maltreatment, is an area of specialisation of Canto Libre Films. Six years of working experience in the area of coaching and client participation in women's shelters, and several years of research on domestic violence in the Netherlands and  in Central America make that I am well-informed about these topics. We have access to a large network of people amongst whom researchers, professionals and also many critical experience experts. Women's rights, children's rights and participation are central to our work.

Canto Libre Films - Audiovisuele producties